Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) - przewodnictwo cieplne materiałów.

Galeria filmów - YouTube
Pasek
Galeria zdjęć z realizacji
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) to zdolność materiału do przewodzenia ciepła.

Wartość ta odpowiada ilości przewodzonego ciepła przez warstwę materiału o grubości 1m i powierzchni 1m2 przy różnicy temperatur po obydwu stronach równej jednemu stopniowi kelwina w czasie jednej sekundy.

Jednostką współczynnika przewodzenia ciepła jest wat na metr razy kelwin (W/m*K).

Im mniejsza jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła danego materiału, tym gorzej przewodzi ciepło i w efekcie jest lepszym izolatorem termicznym. Generalnie zasada jest taka, że im mniejsza jest wartość λ tym cieńszą warstwę materiału termoizolacyjnego trzeba zastosować do osiągnięcia określonego współczynnika przenikania ciepła U.

Przewodnictwo cieplneWartości współczynnika przewodzenia ciepła (lambda) dla konkretnych materiałów, uzyskiwane są podczas badań w których mierzy się faktyczny strumień ciepła przewodzony przez próbkę konkretnego materiału. W dalszej kolejności służy on do wykonywania obliczeń oporu cieplnego R oraz współczynnika przenikania ciepła U.

Najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła, odznaczają się materiały porowate a zwłaszcza te których pory (komórki) posiadają najmniejszą średnicę. Jest to istotne ponieważ, czym większa przestrzeń w komórkach wypełnionych gazem tym w większym stopniu zachodzić będzie zjawisko konwekcji, wpływające na zwiększeniestraty ciapła przewodnictwa cieplnego danego materiału.

Przewodzenie ciepła - proces wymiany ciepła między ciałami o różnej temperaturze pozostającymi ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Polega on na przekazywaniu energii kinetycznej bezwładnego ruchu cząsteczek w wyniku ich zderzeń. Proces prowadzi do wyrównania temperatury między ciałami. Ciepło płynie tylko wtedy, gdy występuje różnica temperatur, w kierunku od temperatury wyższej do temperatury niższej.

Konwekcja - proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym ruchem materii w płynie, gazie, cieczy bądź plazmie, np. powietrzu, wodzie. Ruch materii związany jest z różnicami temperatur, który prowadzi do przenoszenia ciepła. Ruch Promieniowanie podczerwoneten precyzyjniej nazywa się prądem konwekcyjnym. Powietrze czy inny gaz gdy zostaje podgrzany staje się lżejszy, ponieważ jego gęstość zmniejsza się - unosi się w górę, przekazując nagromadzone ciepło chłodniejszym ciałom, ulegając schłodzeniu opada w dół tworząc cykliczny ruch zwany prądem konwekcyjnym.

Promieniowanie cieplne, podczerwone - rodzaj energii cieplnej w postaci fal elektromagnetycznych. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego, emituje promieniowanie cieplne. Zakres i intensywność promieniowania zależy od jego temperatury. Czym jest ona wyższa tym intensywniejsze promieniowanie. Silne promieniowanie podczerwone, możemy zaobserwować na przykładzie rozgrzanego do czerwoności żelaza. Poziom promieniowania możemy rejestrować przy użyciu kamery termowizyjnej - np. mostki termiczne.

Współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) dla pianek poliuretanowych o komórkach zamkniętych, wacha się w przedziale od 0,019 do 0,028 W/m·K.
W przypadku pianek poliuretanowych o strukturze  komórek otwartych, zawiera się w przedziale od 0,034 do 0,042 W/m·K.
Współczynnik pianek otwarto komorowych, zbliżony jest do lambdy wełen mineralnych, która wynosi od 0,032 do 0,045 W/m·K, jednak w przypadku wełen sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ efektywność termiczna tego materiału w dużej mierze uzależniona jest od jakości ułożenia, spasowania kawałków tego materiału. Dlatego finalnie efekt izolacyjny jest daleki od deklarowanych przez producentów parametrów współczynnika.
Współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianów termoizolacyjnych wynosi od 0,035 do 0,042 W/m·K.

Źródło: Opracowanie własne, wikipedia, internet.

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy  | www.eko-pur.pl