Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Izolacja termiczna

Zadaniem izolacji termicznej jest długotrwałe utrzymywanie swoich parametrów niezależnie od panujących warunków otoczenia i rodzaju użytego materiału izolacyjnego, co w efekcie przekłada się na sprawność termiczną obiektu czy budynku.
Efektywna i solidna izolacja powinna być tak wykonana, żeby zapewnić długotrwałą i bezproblemową ochronę termiczną budynku. Montażu czy aplikacji powinny dokonywać wykwalifikowane i przeszkolone osoby z użyciem solidnych materiałów oraz z wysoką starannością i dokładnością, co w przyszłości pozwoli na uniknięcie problemów technicznych i ekonomicznych.
Pianka poliuretanowa

Staranność wykonania

W przypadku materiałów izolacyjnych o strukturze włóknistej staranność wykonania ma kluczowe znaczenie. Odpowiednie docięcie i dopasowanie kawałków wełny wbrew pozorom nie jest takie proste i ma ogromny wpływ na sprawność izolacji oraz efektywność w przyszłości. Dodatkowo niski komfort montażu, spowodowany drażniącym wpływem unoszących się w powietrzu włókien, powoduje niejednokrotnie pospieszne i niestaranne układanie materiału. Trudno dostępne miejsca i skomplikowane połączenia konstrukcji dachu to kolejny problem, który występuje dość często. Nieodpowiednie ułożenie i zamocowanie wełny, powoduje osuwanie się materiału pod własnym ciężarem oraz na skutek wibracji połaci dachowej. Skutkuje to pojawianiem się licznych mostków termicznych a w efekcie, osłabieniem parametrów termicznych przegrody. Pianki poliuretanowej problem ten nie dotyczy, ponieważ jej montaż odbywa się poprzez hydrodynamiczny natrysk pod wysokim ciśnieniem przy użyciu pistoletu. Pozwala to na dotarcie do każdego najbardziej niedostępnego miejsca i odpowiednie zaizolowanie. Finalnie pianka przykleja się do więźby, deskowania czy folii paro-przepuszczalnej i twardnieje uzyskując twardą i spoistą strukturę. Jej twardość jest na tyle wysoka, że dodatkowo usztywnia konstrukcję dachu. Osuwanie wełny

Skutki degradacji izolacji termicznej przez wodę

Wilgoć jest jednym z poważniejszych czynników wpływających na parametry i trwałość izolacji termicznej. Ma bardzo istotny wpływ na jej efektywność, jako że wilgoć zwiększa przepływ ciepła w konsekwencji może spowodować wzrost strat a co za tym idzie wydłużenie okresu amortyzacji kosztów poniesionych na jej instalację. Izolacje włókniste zawierające wodę w skrajnych przypadkach wykazują nawet 24 krotnie większe przewodnictwo cieplne niż izolacje suche. Oczywiście wzrost przepływu ciepła uzależniony jest od włóknistości i porowatości izolacji a w szczególności dotyczy włókien szklanych i mineralnych wełny oraz otwarto komórkowych pianek poliuretanowych. Zamknięto komorowa piana poliuretanowa nie podlega temu procesowi, oczywiście dotyczy to renomowanych i solidnych systemów, które zapewniają 95% zamkniętych komórek oraz wysoką, jakość zastosowanych składników. Niektóre z tańszych pianek nie posiadają składników uszlachetniających lub nieodpowiednie proporcje chemiczne, które mają ogromny wpływ na trwałość izolacji w czasie. Pleśń

 
Osiadanie materiału  

 
Zjawisko to przede wszystkim dotyczy włókien szklanych i mineralnych i uzależnione jest od twardości wełny. Miękkie włókna starszego typu mogą ulegać aż 40% kompresji pod wpływem własnego ciężaru i drgań pochodzących z otoczenia. Nowsze, które z biegiem czasu i zaawansowania badań oraz prób redukcji tego zjawiska przez producentów ulegają 10% kompresji. W efekcie zmiany grubości i gęstości materiału, sprawność termiczna ulega osłabieniu. Wpływ na kompresję wełny ma zawarta w strukturze wilgoć jej ilość i czas kumulowania. Wilgoć ma destrukcyjny wpływ na spoiwo łączące włókna, jego degradacja prowadzi do osłabiania materiału i w konsekwencji do rozklejania włókien i ich kompresji. W przypadku pianki poliuretanowej problem ten nie występuje, ponieważ zamknięto komórkowa struktura i elastyczność tego materiału eliminuje możliwość samoistnej kompresji. Osiadanie wełny

Skutki wadliwej i niedostatecznej izolacji termicznej

W polskim krajobrazie bardzo częstym widokiem jest topniejący śnieg na dachach budynków mimo ujemnych temperatur zewnętrznych. Zjawisko to może być spowodowane kilkoma czynnikami. Pierwszym z nich to wadliwie wykonana termoizolacja w postaci licznych mostków termicznych, powstałych na skutek niedokładnego układania materiału izolacyjnego, kolejnym problemem może być zawilgocenie materiału izolacyjnego przez niedostateczną lub wadliwą wentylację dachu. Ostatnim z problemów może być niedostateczna warstwa materiału termoizolacyjnego, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony termicznej. W konsekwencji topnienie śniegu prowadzi do tworzenia się w dolnej części połaci dachowej (okap), wiszących czap lodowych będących barierą dla spływającej wody. Powoduje to cofanie się wody pod pokrycie dachowe i zamakanie wełny, ścian oraz innych elementów budynku. Zamknięto komorowa piana poliuretanowa, skutecznie eliminuje ten problem bardzo dobrymi parametrami termicznymi i niskim poziomem infiltracji oraz brakiem konieczności wentylowania, dzięki strukturze zamkniętych komórek. Ponieważ w zamknięto komorowej pianie nie występuje kondensacja pary wodnej nie ma możliwości zawilgocenia izolacji i utraty współczynnika izolacyjności termicznej lambda.

Ochronne właściwości pianki poliuretanowej

Powłoka z zamknięto komorowej pianki poliuretanowej stanowi skuteczną ochronę więźby przed wilgocią i jej następstwami w postaci pleśni i grzybów. W izolacjach konstrukcji stalowych czy hal przemysłowych, pianka dodatkowo stanowi ochronę antykorozyjną. W przypadku izolacji dachów płaskich od zewnątrz oprócz funkcji izolatora termicznego stanowi skuteczną hydro izolację.

Efektywność zamknięto komórkowej pianki poliuretanowej

Straty ciepła
Wentylacja dachu
Bardzo prostym, skutecznym testem i zarazem dowodem na skuteczność pianki poliuretanowej jest próba z kubkiem kawy czy herbaty wykonanym z pianki. Trzymając go w rękach nie czuć gorąca, ponieważ w szczelnych komórkach nie występują zjawiska infiltracji i konwekcji między komórkami – czynniki powodujące migrację ciepła. Gdybyśmy przeprowadzili tą samą próbę na szklanym kubku trzymając go przez jakąś włókninę, materiał, nawet o podwójnej grubości w końcu poczujemy gorąco.
Kubek kawy

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy