Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Skraplanie

Skraplanie lub kondensacja – zjawisko zmiany stanu skupienia, przejścia substancji z fazy gazowej w fazę ciekłą. Przeciwieństwo parowania.

Skraplanie może zachodzić przy odpowiednim ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej. Zestaw parametrów; ciśnienie i temperatura, dla których rozpoczyna się proces skraplania nazywany jest punktem rosy.

Kondensacja wiąże się ze zmniejszeniem odległości między cząsteczkami substancji. Spadek temperatury powoduje, że cząsteczki poruszają się wolniej. Siły oddziaływania między nimi wzrastają, aż do momentu uzyskania nowego stanu równowagi. Przy tym zachodzi wydzielanie energii w postaci ciepła. Cząsteczki tworzą zwartą masę, jednak nie powstają między nimi trwałe wiązania charakterystyczne dla ciał stałych.

Zjawisko skraplania występujące w budownictwie, ściśle związane z punktem rosy, przysparza wielu problemów. Szczególnie dotkliwie wpływa na izolacje włókniste na poddaszach budynków. Dość częste błędy w konstruowaniu dachów, głównie przy adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, przez ich niewłaściwe izolowanie, bez uwzględnienia wentylacji tego materiału, prowadzą do licznych problemów z wilgocią. W konsekwencji dochodzi do zawilgocenia struktury materiału izolacyjnego a w skrajnych wypadkach do pleśnienia i zagrzybienia. W przypadku tolerowania takiego stanu rzeczy, po latach może dojść do totalnej destrukcji izolacji oraz gnicia więźby dachowej.
 
Źródło: Wikipedia, opracowanie własne.