Pianka poliuretanowa
Pianka poliuretanowaStrona głównaTechnologiaOfertaKontakt

   Co to jest - zamknięto-komórkowa pianka poliuretanowa ?

 
Galeria filmów - YouTube
Pasek
Galeria zdjęć z realizacji
Zamknięto-komórkowa (min.95%) pianka poliuretanowa, powstaje przez zmieszanie dwóch płynnych składników w stosunku 1:1 zwanych w skrócie MDI: poliolu i izocyjanianu. W wyniku zmieszania powstaje reaktywna mieszanina, która w wyniku gazowania w czasie około 10 sekund spienia się (wydzielając ciepło) i twardnieje uzyskując twardą i zamknięto-komórkową strukturę. Nakładana poprzez hydrodynamiczny, wysokociśnieniowy natrysk przy pomocy pistoletu tworzy trwałą i odporną na czynniki zewnętrzne powłokę o doskonałych właściwościach termicznych i hydroizolacyjnych. Komponenty zawarte w składnikach, zawierają ekologiczne środki spieniające (HFCs) nie niszczące warstwy ozonowej ziemi. Pianka poliuretanowa to tworzywo ekologiczne i bezpieczne. Spieniony poliuretan to związek obojętny fizjologicznie.

Zamknięto-komórkowa pianka poliuretanowa charakteryzuje się wyższą gęstością w porównaniu z pianką otwarto komórkową. Gęstość ta zawiera się w przedziale od 30 - 60 kg/m3 i więcej. Pianka otwarto komórkowa posiada gęstość w przedziale od 6 do 35 kg/m3.

Oszczędzanie energii
oszczędność Oszczędzanie energii w obecnych czasach nabiera szczególnego znaczenia w związku z galopującymi cenami surowców nie odnawialnych. Zmniejszanie strat cieplnych budynków, poprzez instalację skutecznych i efektywnych systemów ociepleń, pozwala na oszczędzanie energii i nakładów na nią poniesionych oraz na ochronę środowiska naturalnego. Kierując się taką polityką, ograniczamy w znaczący sposób emisję gazów cieplarnianych, co przekłada się na zmniejszanie zagrożenia globalnym ociepleniem klimatu. Musimy wiedzieć, że kopalniane źródła energii są ograniczone. W następstwie ciągłej i nieograniczonej ich eksploatacji zaczną występować ich braki, co w konsekwencji spowoduje galopujący wzrost cen energii. Dlatego inwestycja w izolację termiczną budynku i dążenie do jego pasywności pozwala na uniezależnienie się od dostawców energii do niezbędnego minimum. W wielu przypadkach, koszty poniesione na termomodernizacje, amortyzują się w ciągu mniej niż dziesięciu lat.

Termomodernizacja starych budynków
stratyTermoizolacja to niezwykle istotny element budynku decydujący o jego parametrach energooszczędności i ochrony środowiska. Dlatego już dziś warto inwestować w termomodernizacje starych budynków, stosując solidne systemy pianek poliuretanowych zamknięto-komórkowych.  W ogromnym skrócie prace termomodernizacyjne, polegają na zaizolowaniu wszystkich przegród zewnętrznych, odpowiednią warstwą izolatora z zasadą zachowania ciągłości izolacji. Dodatkowo w proces termomodernizacyjny, zalicza się wymianę okien, zmianę systemu wentylacji, modernizację systemu grzewczego w nisko temperaturowy o małej ilości czynnika grzewczego itd.
Oszczędności strat energetycznych mogą sięgać nawet 80% w zależności od grubości warstw zastosowanego izolatora i stanu technicznego budynku.
Dotyczy to zarówno budownictwa mieszkaniowego jak i przemysłowego oraz rolniczego (inwentarskiego).


Termoizolacja nowych budynków
oszczędzanieBudując nowy budynek, warto już na etapie projektowym, podjąć decyzję o zastosowaniu energooszczędnej izolacji termicznej. Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości kosztownych termomodernizacji. Trzeba wiedzieć, że koszt wykonania izolacji na etapie nowobudowanego budynku jest o wiele niższy niż koszt termomodernizacji istniejącego budynku. Dlatego warto rozważyć ze szczególną starannością, decyzje dotyczące termoizolacji niezależnie czy jest to budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe czy rolnicze (inwentarskie) w trosce o własne bezpieczeństwo finansowe i środowisko naturalne.


Świadectwo energetyczne budynku
Świadectwo charakterystyki energetycznej

W związku z dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r. dotyczącej jakości energetycznej budynków, Świadectwo Energetyczne Budynku muszą posiadać: budynki nowe powstałe w Polsce od 2009 roku i stare wprowadzane do obrotu - sprzedawane lub wynajmowane. Świadectwo ma wpływać na wartość nieruchomości, cena ma być uzależniona od poziomu energooszczędności budynku.
Celem wprowadzenia Dyrektywy jest promocja poprawy jakości energetycznej budynków w obrębie państw Wspólnoty, przy uwzględnieniu typowych dla danego kraju zewnętrznych i wewnętrznych warunków klimatycznych oraz rachunku ekonomicznego.
Zastosowanie pianki poliuretanowej
Dwu komponentowy, system natryskowy lub wlewowy, stosowany bezpośrednio na budowie przy użyciu wyspecjalizowanych maszyn. Natryskując, pianka poliuretanowa tworzy jednolitą i twardą powłokę izolacyjną, pozbawioną łączeń i przerw. Ryzyko wystąpienia mostków termicznych zostaje wyeliminowane do minimum. Cechy takie jak idealna przyczepność do podłoża i dopasowywanie się do różnorodnych powierzchni i kształtów oraz bezproblemowe i skuteczne wypełnianie niedostępnych miejsc stawia piankę poliuretanową na pierwszym miejscu wśród pozostałych termoizolacji.

pianka poliuretanowapianka poliuretanowapianka poliuretanowa
Szybkość aplikacji pianki poliuretanowej, pozwala na zwiększenie wydajności prac izolacyjnych w porównaniu z innymi systemami. Przyspieszenie prac jest niezwykle ważne w gałęzi przemysłu, gdzie każdy dzień przestoju spowodowany pracami termomodernizacyjnymi naraża przedsiębiorstwo na straty finansowe.

pianka poliuretanowa - ocieplenie halipianka poliuretanowa od wewnątrzpianka poliuretanowa od zewnątrz
Wszechstronność pianki poliuretanowej, pozwala na wykonywanie prac izolacyjnych w całym sektorze budowlanym i przemysłowym. Rozwijająca się dynamicznie w Europie gałąź budownictwa pasywnego w coraz większym stopniu korzysta z rozwiązań poliuretanowych, dających znakomite rezultaty, dzięki niskiemu poziomowi infiltracji i doskonałym parametrom izolacyjności termicznej.

pianka poliuretanowa - izolacja dachupianka poliuretanowa od zewnątrzpianka poliuretanowa od zewnątrz
Zastosowanie pianki poliuretanowej sięga od izolacji przeciwskropleniowo-termicznych hal przemysłowych i obiektów rolniczych - inwentarskich, poprzez termo i hydro izolacje dachów płaskich i izolacje termiczne poddaszy. Pianka poliuretanowa daje ogromne możliwości przy wykonywaniu izolacji dachów płaskich, szybki czas aplikacji sięgający do 1000 mkw. w ciągu jednego dnia powoduje, że jest systemem niedoścignionym dla konkurencyjnych rozwiązań. Powłoka nałożona na dach od zewnątrz stanowi termo i hydro izolację, którą pokrywa się ochronną powłoką przed promieniowaniem UV.

pianka poliuretanowa - ocieplenie poddaszapianka poliuretanowa - ocieplenie poddaszapianka poliuretanowa - ocieplenie poddasza
Zamknięte komórki pianki poliuretanowej powodują, że izolacja termiczna wykonana technologią natryskową jest wodoodporna i szczelna. Dzięki temu nie występuje powodujące wiele problemów zjawisko "punktu rosy", "dyfuzji i kondensacji pary wodnej".

Najważniejsze zalety

w skrócie
Izolacja bez łączeń Przez natrysk izolacji z pianki poliuretanowej, powstaje warstwa izolacyjna bez spoin i przerw, bez powodujących straty cieplne mostków termicznych.
Energooszczędność Widoczna poprawa sprawności energetycznej budynku.
Wysokie parametry termoizolacyjne Wyjątkowo niski współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej, w porównaniu z innymi tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi, pozwala na zmniejszenie grubości warstwy ocieplenia. Co odciąża konstrukcję i pozwala na oszczędność cennej przestrzeni.
Trzymanie parametrów termicznych Dzięki strukturze zamkniętych komórek nie występuje zjawisko magazynowania wilgoci, które powoduje w materiałach tradycyjnych, spadek izolacyjności termicznej.
Wodoszczelność Pianka poliuretanowa zamknięto-komórkowa jest tworzywem całkowicie odpornym na wodę, wykazuje wodoszczelność przy ciśnieniu do 0,6 bara.
Dodatkowe oszczędności Dzięki bezłączeniowej, monolitycznej zamknięto-komórkowej strukturze zaaplikowanej izolacji, wyeliminowane zostaje zjawisko infiltracji - niekontrolowanego napływu i upływu powietrza przez strukturę izolatora, dając jeszcze większe oszczędności energii.
Trzymanie wymiarów Dzięki odpowiedniej sztywności pianki poliuretanowej, nałożona izolacja termiczna, nigdy nie obwiesza się więc mamy pewność jej szczelności na cały okres eksploatacji budynku.
Właściwości usztywniające Twarda i sztywna pianka poliuretanowa o zamkniętych komórkach, usztywnia konstrukcję dachu, zmniejszając ryzyko pęknięć zabudowy poddasza, wykonanej w technologii gips-kartonowej.
Izolacja skomplikowanych miejsc Dzięki natryskowi, można bez problemu izolować skomplikowane i niedostępne miejsca  – odpada żmudne docinanie.
Doskonała przyczepność do podłoża Pianka poliuretanowa posiada doskonałą przyczepność, nadaje się niemal do każdego podłoża jak np.: blacha trapezowa, płyty OSB, folia paro przepuszczalna, papa....
Zwiększenie żywotności obiektów Twarda, trwała pianka poliuretanowa o zamkniętych komórkach usztywnia konstrukcję dachu i zwiększa żywotność budynków.
Szybkość układania izolacji Szybkość aplikacji przy sprzyjających warunkach do 1000 m2 powierzchni dachu dziennie przy pomocy jednej maszyny.
Poprawa klimatu w budynku Mieszkańcy budynków ocieplonych zamknięto-komórkową pianką poliuretanową potwierdzają poprawę klimatu w mieszkaniu.
Zdrowie i bezpieczeństwo Pianka poliuretanowa to tworzywo o spoistej strukturze, dzięki czemu przy zastosowaniu tego izolatora nie występuje niebezpieczne dla zdrowia "zjawisko pylenia".
Szczelna bariera Wysoka szczelność pianki poliuretanowej, uniemożliwia przedostawanie się do budynku pyłków i kurzu, co jest niezwykle istotne dla alergików i astmatyków.
Ochrona konstrukcji Sztywna i szczelna pianka poliuretanowa zamknięto-komórkowa, zabezpiecza drewniane konstrukcje dachu przed wilgocią i pleśnią oraz niebezpiecznymi insektami. Materiał ten wykazuje wysoką odporność na gryzonie.
Właściwości antykorozyjne Powłoka z zamknięto-komórkowej pianki poliuretanowej, nałożona na metalowe elementy budynków, chroni i zabezpiecza je przed korozją.
Odciążenie konstrukcji Niewielki ciężar pianki poliuretanowej prawie nie obciąża elementów konstrukcyjnych, co zwiększa bezpieczeństwo np. przy silnym wietrze i dużym obciążeniu dachów śniegiem.
Zapewnienie jakości Pianka poliuretanowa - posiada certyfikaty I.T.B. i P.Z.H. które dostarczane są inwestorowi.
Skuteczna i opłacalna izolacja Zamknięto-komórkowa pianka poliuretanowa.

Służymy bezpłatną konsultacją i pomocą techniczną:  tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy

Ogólne informacje techniczne
Hala ocieplana pianką poliuretanowąWspółczynnik przewodzenia ciepła dla zamknięto-komórkowej pianki poliuretanowej zawiera się w przedziale 0,018 - 0,028 W/(m·K).

Ochrona przed mrozem i upałem w zakresie od -60 °C do +130 °C.

Odporność na kwasy i zasady, wodę morską, spaliny przemysłowe oraz węglowodory alifatyczne (oleje mineralne, benzynę, olej napędowy) i inne.

Najważniejsze cechy

. najlepszy z dostępnych na rynku materiał termoizolacyjnych o dużym oporze cieplnym,
. jednorodna warstwa, bez spoin i połączeń technologicznych odznaczająca się wysoką szczelnością,
. bezłączeniowa, monolityczna pozbawiona mostków termicznych warstwa,
Natrysk pianki poliuretanowej. termo i hydro -izolacja podczas jednego procesu aplikacji, uzyskiwana dzięki
  strukturze  zamkniętych komórek, zapewnia gazoszczelność w komorach
  chłodniczych czy przechowalniczych,
. bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży,
. spoista struktura - nie osuwa się i nie ulega filcowaniu,
. ogranicza dyfuzję pary wodnej i zapobiega kondensacji pary wodnej,
. trwała i bezzapachowa, obojętna fizjologicznie,
. naniesiona na drewno nie powoduje butwienia i gnicia,
. odporna na grzyby, bakterie i insekty żerujące w drewnie,
. wzmacnia, usztywnia i wygłusza konstrukcje szkieletowe,
. odporna na wysokie i niskie temperatury od -60°C do +130°C,
. posiada atest higieniczny i aprobatę techniczną,Podstawowe parametry techniczne

pianka poliuretanowa - parametry techniczne


Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie firmą Eko-Pur.
Z wieloletnim doświadczeniem, przeprowadzamy kompleksowe usługi izolacyjne metodą hydrodynamicznego natrysku, pianką poliuretanową w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i rolnictwie. Zapewniamy wysoką jakość prac, zgodnie ze stawianymi wymaganiami. Posiadamy doświadczone brygady wykonawcze i nowoczesny sprzęt, roboty realizujemy zgodnie z Normami Budowlanymi oraz reżimem technologicznym, wykorzystując najlepsze materiały renomowanych firm.

Zapewniamy fachowe doradztwo, konsultacje oraz obsługę techniczną w zakresie doboru izolacji w zależności od indywidualnych potrzeb i warunków technicznych oraz klimatycznych do spełnienia.
Działamy na terenie całej Polski. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat izolacji natryskowej pianką poliuretanową, wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się jakie są koszty izolacji.  Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Staramy się publikować informacje, materiały na temat natryskowej pianki poliuretanowej, które ułatwią analizowanie, porównanie z innymi dostępnymi systemami ochrony cieplnej budynków i w efekcie końcowym wybranie skutecznego i efektywnego systemu izolacyjnego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, interesują Cię koszty wykonania, służymy bezpłatną pomocą techniczną.

Izolacje wykonujemy na terenie całej Polski: - ekopur - Dolnośląskie - Bogatynia, Bolesławiec, Dobrzeń Wielki, Głogów, Grębocice, Jelenia Góra, Kiełczów, Kłodzko, Kobierzyce, Legnica, Lubin, Oleśnica, Oława, Polkowice, Rudna, Środa Śląska, Wałbrzych, Wrocław Zgorzelec - Kujawsko Pomorskie - Bydgoszcz, Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Jerzmanowa, Lipno, Tuchola, Toruń, Włocławek - Lubelskie - Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Lubartów, Lublin, Łuków, Puławy, Radzyń Podlaski, Zamość - Lubuskie - Bogdaniec, Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Slawa, Świebodzin, Zielona Góra, Żagań - Łódzkie - Bełchatów, Kutno, Kleszczów, Łowicz, Łódź, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Opoczno, Poddębice, Rawa Mazowiecka, Radomsko, Rząśnia, Rzgów, Siedlce, Sieradz, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń - Małopolskie - Bochnia, Kraków, Myślenice, Nowy Sącz, Nowe Brzesko, Nowy Targ, Olkusz, Tarnów, Wadowice, Wieliczka, Zakopane - Mazowieckie - Białołęka, Błonie, Brwinów, Ciechanów, Dębe Wielkie, Garwolin, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Kampinos, Karczew, Konstancin Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Mszczonów, Nadarzyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ostrołęka, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Płock, Podkowa Leśna, Pruszków, Pułtusk, Radom, Radzymin, Raszyn, Rembelszczyzna, Siedlce, Sierpc, Słupno, Sochaczew, Stare Babice, Suchy Las, Warka, Warszawa, Wieliszew, Wołomin, Wyszków, Ząbki, Żabia Wola, Żyrardów - Opolskie - Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Namysłów, Nysa, Olesno, Opole, Prudnik, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle, Krapkowice, - Podkarpackie - Dębica, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Mielec, Połaniec, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Solina, Stalowa Wola, Tarnobrzeg - Podlaskie - Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Łomża, Suwałki - Pomorskie - Bytów, Chojnice, Człuchów, Czarna Woda, Gdańsk, Gdynia, Kolbudy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Łeba, Malbork, Pruszcz Gdański, Słupsk, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Wejherowo, Władysławowo - Śląskie - Bielsko Biała, Bieruń, Bytom, Chorzów, Chrzanów, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Ornontowice, Pawłowice, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory, Żywiec - Świętokrzyskie - Busko Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Sandomierz, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Sitkówka Nowiny, Włoszczowa - Warmińsko Mazurskie - Brodnica, Elbląg, Ełk, Giżycko, Mława, Mrągowo, Kętrzyn, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda, Szczytno - Wielkopolskie - Gniezno, Gołuchów, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kalisz, Kępno, Kleczew, Koło, Komorniki, Konin, Kórnik, Leszno, Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Piała, Pleszew, Poznań, Przykona, Rawicz, Śrem, Środa Wielkopolska, Września, Złotów - Zachodniopomorskie - Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Kalisz Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Krynica Morska, Łobez, Nowe Warpno, Police, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Świdwin, Świnoujście, Szczecin, Szczecinek, Wałcz

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy  | www.eko-pur.pl