Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Ocieplenie obory

Odpowiednia temperatura oraz wilgotność powietrza, to istotne czynniki wpływające na wydajność i zdrowotność hodowli bydła. Przy niewłaściwych warunkach środowiskowych, szybko rozwijają się bakterie chorobotwórcze, grzyby, pleśnie, powodujące zakażanie mleka oraz wpływające na kondycję zwierząt. Odpowiednia wilgotność ściśle związana z wysokością temperatury, ma znaczący wpływ na dobrostan zwierząt. Dlatego zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych, takich jak pianka poliuretanowa w przypadku obory, pomaga w utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu, środowiska chowu zwierząt, jak również eliminuje wiele czynników narażających na choroby oraz straty finansowe. krowy w oborze
 
Wysoka wilgotność obecna w przypadku hodowli zwierząt, spowodowana jej specyfiką, nastręcza wielu problemów. Największymi źródłami pary wodnej w przypadku obory są: koryta z wodą, oddychanie zwierząt, odchody. Powoduje to, utrzymywanie się wysokiej wilgotności w pomieszczeniach hodowlanych, sięgającej 85% mającej destrukcyjny wpływ na izolacje włókniste. Dlatego w takich warunkach, najefektywniejszym jest zastosowanie pianki poliuretanowej. Izolacja ta, wykazuje wysoką odporność na wilgoć i wodę oraz ciężkie warunki środowiskowe, panujące w obiektach inwentarskich.

Bydło wykazuje wyższą tolerancję na niskie temperatury otoczenia, co w okresie zimowym ułatwia utrzymać optymalne warunki termiczne w oborach. Jednak w lecie, górna granica temperatury powietrza dla bydła dorosłego to 20°C. Zastosowanie zamknięto komórkowej pianki poliuretanowej do izolacji dachów, eliminuje ryzyko zasysania z poddasza powietrza gorącego w lecie, eliminując ryzyko nadmiernego przegrzewania pomieszczeń, a w następstwie organizmów zwierząt, oraz zimnego w zimie powodującego nadmierne wychładzanie.

Szybka reakcja zmian temperatury wewnątrz budynku na skoki temperatury zewnętrznej, świadczy o niedostatecznym ociepleniu przegród. Niska temperatura zewnętrznych przegród budowlanych (dach, ściany, okna) w połączeniu z rosnącą wilgotnością wewnątrz, powoduje skraplanie na nich pary wodnej. Aby uniknąć skutków tego niekorzystnego zjawiska, należy przeprowadzić skuteczną termorenowację budynku inwentarskiego, poprzez odpowiednie ocieplenie wszystkich przegród budowlanych.

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna eliminuje ryzyko powstawania skropleń na elementach obory, prowadzących do powstawania grzybów, pleśni oraz szkodliwych drobnoustrojów chorobotwórczych.
 
Zastosowanie natryskowej izolacji z pianki poliuretanowej, ułatwia konstruowanie szczelnych i ekonomicznych budynków inwentarskich.

Szczelność pianki, umożliwia pełną kontrolę warunków środowiskowych, bez ryzyka niekontrolowanego napływu i odpływu powietrza, powodującego niekorzystne dla zwierząt skoki wilgotności oraz temperatury.

Szczelność pianki, eliminuje również ryzyko zasysania z poddasza, powietrza gorącego w lecie oraz zimnego w zimie, co może prowadzić do niekontrolowanych wahań wilgotności i temperatury.

Pianka poliuretanowa, posiada odporność na chemiczne środki odkażająco czyszczące, oraz na działanie dwutlenku węgla (CO2), amoniaku (NH2), siarkowodoru (H2S), metanu (CH4) czy kwasów.

Możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi, ułatwia prace oraz utrzymanie czystości i higieny.

Niezmienność parametrów izolacyjnych niezależnie od panującego agresywnego środowiska otaczającego, stawia piankę na pierwszym miejscu wśród izolacji termicznych.

Możliwość kontrolowania stanu technicznego tego izolatora, podczas codziennej obsługi obiektu powoduje, że mamy pewność jego skuteczności.

W przypadku nowych obiektów inwentarskich, już na etapie projektowym warto starannie przemyśleć rodzaj zastosowanej izolacji. Wybór pianki poliuretanowej, ułatwia konstruowanie sprawnych systemów wentylacji nawiewno wywiewnej, pozwalającej na bezproblemowe utrzymanie odpowiedniego środowiska chowu zwierząt. Obniża koszty utrzymania hodowli, poprzez redukcję nakładów na ogrzewanie obiektu oraz daje nam wszystkie wyżej wymienione możliwości, ułatwiające utrzymanie chowu, przekładając się na większe zyski dla inwestora.

W przypadku użytkowanych budynków inwentarskich, niespełniających warunków i wymagań produkcji zwierzęcej, w których występują wady w postaci:

- niedostatecznej lub wadliwej izolacji, powodującej wykroplenia na przegrodach zewnętrznych,
- nieodpowiedniej szczelności obiektu, powodującej niewłaściwe funkcjonowanie wentylacji,

prowadzą do zawilgocenia przegród obiektu, generując duże straty ciepła a w konsekwencji zwiększone zużycie kosztownej energii.

W przypadku budynków zbudowanych z zastosowaniem płyty eternitowej, mogą pojawić się utrudnienia w sprzedaży produktów spowodowane obecnością azbestu. Natrysk pianki poliuretanowej skutecznie eliminuje problem pylenia do wewnątrz budynku.

W przypadku obiektów inwentarskich posiadających izolację, wykonaną z materiałów tradycyjnych, bardzo często po wykonaniu natrysku z pianki poliuretanowej, dzięki odcięciu od wilgotnego środowiska wnętrza budynku, dochodzi do osuszenia oraz częściowego odzyskania właściwości termicznych istniejącej izolacji.

Natryskowa pianka poliuretanowa to tworzywo bezpieczne. Spieniony poliuretan to związek obojętny fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce, posiadają aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny.

Pianka poliuretanowa PUR Efektywne:

- ocieplenie (ocieplenia)
- ocieplanie (ocieplania)
- docieplenie (docieplenia)
- docieplanie (docieplania)
- izolacje (izolacja)
- izolowanie (izolowania)
- termoizolacje (termoizolacja)
- termorenowacje (termorenowacja)
- termomodernizacje (termomodernizacja)
 
- termiczne (termiczna)
- przeciwwilgociowe (przeciwwilgociowa)
- przeciwskropleniowe (przeciwskropleniowa)
- natryskowe (natryskowa)
- przemysłowe (przemysłowa)
- poziome (pozioma)
- pionowe (pionowa)

pianką, pianą poliuretanową PUR

obiektu rolniczego, inwentarskiego:
 
- przechowalni
- dojrzewalni
- pieczarkarni
- kurnika
- obory
- chlewni
- stajni
- ubojni
- chłodni
- dachu płaskiego
- i innych...
Pianka poliuretanowa PUR
 
obora i krowy
 
Natrysk pianki

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy