Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Ocieplenie kurnika

izolacja kurnikaWykonujemy natryskowe izolacje pianką poliuretanową, budynków przeznaczonych do hodowli drobiu. Gwarantujemy najwyższą jakość prac, stosujemy wyłącznie najlepsze surowce sprawdzające się w warunkach środowiskowych obecnych w tego typu budynkach. Jeśli jesteś zainteresowany adaptacją, izolacją lub poprawą izolacji w kurniku, dachu kurnika proszę o kontakt z nami, pomożemy w doborze rodzaju izolacji oraz opowiemy o zaletach systemu poliuretanowego.

Odpowiednia temperatura oraz wilgotność powietrza, to warunek zdrowej i wydajnej hodowli drobiu. Zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych takich jak pianka poliuretanowa w kurniku pomaga w utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu oraz środowiska chowu zwierząt, jak również eliminuje wiele czynników narażających na straty finansowe.
izolacja kurnikaUtrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury wewnątrz kurnika, warunkuje zdrowie zwierząt a nakłady finansowe na energię potrzebną do wytworzenia odpowiedniego środowiska chowu, decydują o opłacalności całej hodowli.
Głównymi źródłami pary wodnej w kurniku oprócz napływającej wilgotności powietrza zewnętrznego są odchody, oddychanie ptaków. Parowanie odbywa się kosztem ciepła wytwarzanego przez ptaki oraz energii cieplnej wytworzonej do utrzymania odpowiedniego klimatu. Podkreślić trzeba, że przewodnictwo cieplne powietrza wilgotnego jest kilkanaście razy większe niż suchego.
Nadmierna wilgotność powietrza w kurnikach przegrzanych lub przechłodzonych obniża odporność ptaków, które łatwo zapadają na choroby zarówno zakaźne jak i pasożytnicze. Zbyt niska wilgotność powietrza a zwłaszcza przy podwyższonej temperaturze, prowadzi z kolei do częstych zapaleń płuc, wysuszania błon śluzowych górnych dróg oddechowych i wtórnego zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi. Suche powietrze przyczynia się do powstawania dużej ilości pyłów, działających drażniąco na górne drogi oddechowe. Niska wilgotność sprzyja powstawaniu choroby - mykoplazmoza orazizolacja kurnika powoduje nadmierne parowanie organizmów. Utrzymanie odpowiedniej, jakości ściółki przy niesprzyjających warunkach wilgotnościowych, również nastręcza sporo trudności.

Dlatego, tak ważny jest wybór odpowiednich materiałów izolacyjnych do budowy obiektów inwentarskich.

Zastosowanie natryskowej izolacji z pianki poliuretanowej ułatwia konstruowanie szczelnych i ekonomicznych kurników.

Szczelność pianki, umożliwia pełną kontrolę warunków środowiskowych przy zastosowaniu odpowiedniego systemu wentylacji, bez ryzyka niekontrolowanego napływu i odpływu powietrza, powodującego niekorzystne dla zwierząt skoki wilgotności oraz temperatury wewnątrz kurnika.

izolacja kurnika Szczelność pianki, eliminuje również ryzyko zasysania z poddasza powietrza gorącego w lecie oraz zimnego w zimie, co może prowadzić do niekontrolowanych wahań wilgotności i temperatury.

Dzięki szczelności pianki poliuretanowej, możemy poprawić ochronę zwierząt przed pasożytami, roztoczami chorobotwórczymi roznoszonymi przez dzikie ptactwo, dostającymi się z zewnątrz do wewnątrz kurnika, zasiedlając włókniste izolacje.

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna, eliminuje ryzyko powstawania skropleń na elementach kurnika, co może prowadzić do powstawania pleśni i grzybów naściennych oraz szkodliwych drobnoustrojów chorobotwórczych.

Odpowiednie warunki wilgotnościowe, eliminują ryzyko zawilgacania ściółki, co przekłada się na ekonomię produkcji.

Pianka poliuretanowa, posiada wysoką odporność na chemiczne środki odkażająco czyszczące oraz na działanie dwutlenku ocieplenie kurnika węgla (CO2), amoniaku (NH2), siarkowodoru (H2S) oraz innych gazów.

Możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi, ułatwia prace oraz utrzymanie czystości i higieny.

Niezmienność parametrów izolacyjnych, niezależnie od panującego agresywnego środowiska otaczającego, stawia piankę na pierwszym miejscu wśród izolacji termicznych.

Możliwość kontrolowania stanu technicznego tego izolatora, podczas codziennej obsługi obiektu powoduje, że mamy pewność jego skuteczności.

ocieplenie kurnikaW przypadku nowych obiektów inwentarskich już na etapie projektowym warto starannie przemyśleć rodzaj zastosowanej izolacji. Wybór pianki poliuretanowej, ułatwia konstruowanie sprawnych systemów wentylacji nawiewno wywiewnej, pozwalającej na bezproblemowe utrzymanie odpowiedniego środowiska chowu zwierząt. Obniża koszty utrzymania hodowli, poprzez redukcję nakładów na ogrzewanie obiektu oraz daje nam wszystkie wyżej wymienione możliwości, ułatwiające utrzymanie chowu, dając większe zyski dla inwestora.

W przypadku użytkowanych budynków inwentarskich, niespełniających warunków i wymagań produkcji zwierzęcej, w których występują wady w postaci:

- niedostatecznej lub wadliwej izolacji, powodującej wykroplenia na przegrodach zewnętrznych,
- nieodpowiedniej szczelności obiektu, powodującej niewłaściwe funkcjonowanie wentylacji,

prowadzą do zawilgocenia przegród obiektu, generując duże straty ciepła a w konsekwencji zwiększone zużycie kosztownej w energii.

W przypadku kurników zbudowanych z zastosowaniem płyty eternitowej, mogą pojawić się utrudnienia w sprzedaży produktów spowodowane obecnością azbestu. Natrysk pianki poliuretanowej skutecznie eliminuje problem pylenia do wewnątrz budynku.

W przypadku obiektów inwentarskich posiadających izolację, wykonaną z materiałów tradycyjnych, bardzo często po wykonaniu natrysku z pianki poliuretanowej, dzięki odcięciu od wilgotnego środowiska wnętrza budynku, dochodzi do osuszenia oraz częściowego odzyskania właściwości termicznych istniejącej izolacji.


Natryskowa pianka poliuretanowa to tworzywo bezpieczne. Spieniony poliuretan to związek obojętny fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce, posiadają aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny.

Pianka poliuretanowa PUR Efektywne:

- ocieplenie (ocieplenia)
- ocieplanie (ocieplania)
- docieplenie (docieplenia)
- docieplanie (docieplania)
- izolacje (izolacja)
- izolowanie (izolowania)
- termoizolacje (termoizolacja)
- termorenowacje (termorenowacja)
- termomodernizacje (termomodernizacja)
 
- termiczne (termiczna)
- przeciwwilgociowe (przeciwwilgociowa)
- przeciwskropleniowe (przeciwskropleniowa)
- natryskowe (natryskowa)
- przemysłowe (przemysłowa)
- poziome (pozioma)
- pionowe (pionowa)

pianką, pianą poliuretanową PUR

obiektu, budynku rolniczego, inwentarskiego:
- przechowalni
- dojrzewalni
- pieczarkarni
- kurnika
- obory
- chlewni
- stajni
- ubojni
- chłodni
- dachu płaskiego
- i innych...
Pianka poliuretanowa PUR
 
Kurnik i kury
 
Natrysk pianki

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy