Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Kondensacja pary wodnej w termoizolacji

Galeria filmów - YouTube
Pasek
Galeria zdjęć z realizacji
Kondensacja pary wodnej - proces zmiany stanu skupienia polegający na przejściu znajdującej się w powietrzu pary wodnej ze stanu gazowego w stan ciekły. Główną przyczyną występowania pary wodnej w pomieszczeniach budynków jest niedrożna lub źle działająca wentylacja. W przypadku braku paro izolacji w zabudowie poddasza w systemie lekkiej zabudowy może dojść do zawilgocenia materiału termoizolacyjnego, a w większości przypadków jest nim wełna.

Występuje kilka rodzajów wilgoci:

- technologiczna materiałowa powstaje na wskutek zamontowania wcześniej zawilgoconych materiałów budowlanych
  lub prowadzenia robót mokrych takich jak tynkowanie czy gipsowanie itp.

- eksploatacyjna powstaje w wyniku jej produkcji przez człowieka tj. podczas oddychania, gotowania i na skutek
  niedostatecznej wentylacji powstałej przez wadliwe jej skonstruowanie lub niedrożność.Kondensacja wilgoci w termoizolacji w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zawilgocenia, zagrzybienia, a co za tym idzie zniszczenia materiału termoizolacyjnego.

Kolejnym poważnym skutkiem zawilgocenia materiału izolacyjnego jest w przypadku wełny nawet kilkudziesięciokrotne osłabienie izolacyjności, co skutkuje nadmierną emisją ciepła na zewnątrz budynku powodując straty finansowe w kosztach ogrzewania budynku.

Wykraplanie się pary wodnej w materiale izolacyjnym związane jest ze zjawiskiem przepływu dyfuzyjnego i występuje na skutek obniżania temperatury. Tłumacząc to zjawisko w prosty sposób - powietrze o wyższej temperaturze jest w stanie zmagazynować więcej wilgoci niż powietrze o niższej. Więc jeśli zdarzy się sytuacja, gdy przy wysokiej temperaturze wystąpi wysoka wilgotność powietrza w granicach 90 procent i gdy to powietrze schłodzimy zmniejszy się pojemność powietrza do magazynowania wilgoci, (gdy temperatura w niej obniża się poniżej temperatury punktu rosy), nastąpi wykroplenie kondensatu (zmiana stanu skupienia z gazowej - para wodna na ciekłą - woda) na materiale. Poziom zawilgacania materiałów termoizolacyjnych zależy od oporu dyfuzyjnego danego materiału.Kondensacja pary wodnej może wystąpić w termoizolacji w przypadku, gdy nie jest ona dostatecznie wentylowana, a przepływająca para napotyka na materiał o większym oporze dyfuzyjnym i o niższej temperaturze np. deski, papa, cegła, folia, blacha, dachówka itp.

Wspomnieć należy, że zastosowanie paro izolacji nie zabezpiecza w 100 procentach przed wnikaniem pary wodnej do materiału termoizolacyjnego. Nie ma możliwości hermetycznego uszczelnienia paro izolacją do takiego stopnia żeby para wodna nie wniknęła do wnętrza termoizolacji. Powodem tego są różnice ciśnień powstające na skutek różnicy temperatur pomiędzy przegrodą a poddaszem oraz zmiany ciśnienia atmosferycznego.

Problem ten należy mieć na uwadze w przypadku zabudowy poddasza i jego ocieplania, ponieważ zbagatelizowanie tego zjawiska może z biegiem lat doprowadzić do poważnych problemów w postaci zawilgocenia termoizolacji i zmniejszenia współczynnika izolacyjności termicznej materiału, a w skrajnych przypadkach do zagrzybienia drewnianej konstrukcji dachu.

Chcąc pozbyć się tego problemu w przypadku dachu z pełnym deskowaniem i dachu z folią o niskiej paro przepuszczalności, należy zastosować pustkę powietrzną między wełną a deskowaniem czy folią o grubości około 5 cm połączoną z efektywnym systemem wentylacji dachu lub zastosować materiał termoizolacyjny o wysokim oporze dyfuzyjnym.Takim materiałem jest zamknięto-komórkowa pianka poliuretanowa PUR.
Pianka eliminuje większość wyżej wymienionych problemów, jest szczelna (niski poziom infiltracji), nie wchłania wilgoci dzięki strukturze zamkniętych komórek. Likwiduje wszelkie mostki termiczne dzięki temu, że w fazie natrysku jest cieczą natryskiwaną pod dużym ciśnieniem. Powoduje to wnikanie materiału w najmniejsze szczeliny i wypełnienie w fazie spieniania. Zamknięte komórki są wypełnione gazem, który zmniejsza przepływ termiczny. Skutkuje to większą izolacyjność termiczną od tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych.

Dzięki ogromnej ilości zamkniętych komórek pianka nie tylko jest świetnym izolatorem termicznym ale w znacznym stopniu ogranicza dyfuzję pary wodnej w głąb przegrody. Pozwala to na uniknięcie kondensacji we wnętrzu przegrody, co mogło by doprowadzić do zawilgocenia.
Sumując te wszystkie cechy, uzyskujemy dwu krotnie większą izolacyjność od wełny czy innych materiałów termoizolacyjnych.

Warto również wspomnieć, że niektóre firmy wykonawcze stosujące piankę otwarto-komórkową do ocieplania poddaszy (być może nieświadomie) wprowadzają klienta w błąd informując, że daje taki sam efekt termoizolacyjny jak pianka zamknięto-komórkowa. Nic bardziej błędnego, parametry lambda pianki otwarto komórkowej to 0,045 - 0,035 W/m·K i są zbliżone do materiałów tradycyjnych takich jak wełna czy styropian, kiedy parametry pianek zamknięto-komórkowych zawierają się w przedziale  0,028 - 0,018 W/m·K. Więc z całą pewnością można stwierdzić, że pianka zamknięto-komórkowa, zapewnia dwa razy lepszą izolacyjność termiczną w porównaniu do wełny czy styropianu ale również pianki otwarto-komórkowej. Ponieważ w przypadku pianki otwarto komorowej, występuje swobodna dyfuzja pary wodnej (czyli jak to nazywają niektóre firmy wykonawcze "materiał oddycha"), wymaga on wentylowania. Dlatego aplikacja powinna odbywać się na membranę wysoko paroprzepuszczalną, umożliwiającą odprowadzanie pary wodnej oraz nagromadzonego kondensatu (skroplin wody).

Więc nie należy mylić pojęcia otwarto-komórkowa z zamknięto-komórkowa, bo są to dwie różne cechy dwóch różnych produktów różniących się między innymi właściwościami termicznymi czy gęstością materiałową.

Podsumowując wszystkie wyżej wymienione fakty, należy wspomnieć o istocie tego artykułu, który ma na celu naświetlenie problemu, jakim jest wilgoć w termoizolacji i pomoc w uniknięciu błędów w konstruowaniu wadliwych systemów ociepleń, które przecież powinny służyć właścicielowi, przez długie lata bez niepotrzebnych rozczarowań i dodatkowych kosztów na usuwanie wad i uszkodzeń z nich wynikłych.

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy