Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Izolacja, ocieplenie mroźni

Piana poliuretanowa Oferujemy usługi izolacyjne metodą natryskową w budownictwie rolniczym. Izolujemy termicznie wszelkie komory mroźnicze. Gwarantujemy wysoką jakość prac oraz pełną konsultację z klientem. Używamy wyłącznie atestowanych surowców najwyższej jakości.

Oferujemy fachowe doradztwo oraz obsługę techniczną w zakresie doboru izolacji w zależności od potrzeb i warunków technicznych oraz klimatycznych do spełnienia.


Komora mroźnicza jest wydzieloną przez przegrody przestrzenią, w której utrzymywana jest niska temperatura w przedziale -5 -30 st.C i chłodniej. Utrzymanie tak niskich temperatur a zwłaszcza w przypadku komór mroźniczych głębokiego mrożenia, wymaga odpowiedniego zaizolowania przegród. Ponieważ tak ekstremalna temperatura niesie za sobą szereg zjawisk, które na wstępie dyskwalifikują standardowe materiały termoizolacyjne, należy stosować rozwiązania, dające gwarancję wieloletniej bezproblemowej eksploatacji, maksymalnej energooszczędności. Kryteria te będą przekładały się na koszty uzyskania przychodu z zamierzonego przedsięwzięcia a jak wiadomo, czym mniejsze koszty utrzymania urządzeń tym większe zyski z przedsięwzięcia dla przedsiębiorstwa.

ZmrożenieIstotnym zjawiskiem mającym wpływ na wybór materiału izolacyjnego do skonstruowania sprawnej energetycznie mroźni jest przepływ ciepła i wilgoci przez przegrody. Zjawiska te są ściśle ze sobą związane, więc wszelka analiza powinna być wykonywana w ich oparciu.
Bardzo duży wpływ na przewodność cieplną materiału izolacyjnego ma jego wilgotność. Woda (kondensat) przewodzi ciepło 24 razy lepiej niż powietrze (współczynnik przewodzenia ciepła dla powietrza wynosi 0,025W/(m·K) a dla wody 0,6W/(m·K)). Stąd przewodność cieplna materiału rośnie ze wzrostem wilgotności. Aby to niekorzystne zjawisko ograniczyć, materiał powinien cechować się wysokim oporem dyfuzyjnym.
Odpowiedni materiał izolacyjny o wysokim oporze dyfuzyjnym, ograniczy przepływ pary wodnej do poziomu, w którym nie wystąpi w jego strukturze kondensacja pary wodnej. Zjawisko kondensacji, powoduje w materiałach o niskim oporze dyfuzyjnym, zbieranie się skroplin wody, osłabiając parametry termiczne izolatora. Może również w przypadku mroźni a więc obecności niskich temperatur, prowadzić do degradacji struktury izolatora poprzez jej zamarzanie.

Niska temperatura, wiąże się również z kurczliwością materiałów. Stosowanie płyt styropianowych czy poliuretanowych, mocowanych punktowo zwiększa ryzyko nieszczelności poprzez ich kurczenie się. W efekcie w trakcie eksploatacji mroźni okazuje się, że konieczny jest natrysk doszczelniający z poliuretanu. Dlatego w trakcie przymiarek, projektowania mroźni warto rozważyć zastosowanie natrysku pianki poliuretanowej, pozbywając się ryzyka rozszczelnień oraz dodatkowych nakładów na doszczelnianie istniejącej izolacji.

Każde łączenie technologiczne wiąże ze sobą ryzyko rozszczelnienia i pojawienia się miejsca ucieczki – mostka termicznego. Dlatego niepodważalną zaletą natrysku w przypadku obiektów mroźniczych jest monolityczna bez łączeniowa struktura, pozbawiająca możliwość wystąpienia mostków termicznych. Ponieważ zaaplikowana powłoka ściśle przylega do podłoża, powstające naprężenia z powodu skurczu materiału przenoszone są na podłoże, co dyskwalifikuje możliwość rozszczelnienia powłoki.
Komory mroźnicze izolowane od środka styropianem z rozszczelnieniami łączeń, spowodowanymi kurczeniem się płyt, obniżają współczynnik przenikania ciepła oraz tracą wymaganą szczelność. Natrysk sztywnej pianki poliuretanowej, pozwala na poprawę sprawności energetycznej oraz doszczelnienie takich przegród i zapewnie szczelności na wiele lat.

W celu ograniczenia mocy agregatu chłodniczego oraz częstości jego załączania, należy stosować odpowiednie grubości warstw izolacyjnych dla komór mroźniczych, zależnie od wymaganej do utrzymania temperatury. Pozwoli to na zminimalizowanie strat związanych ze zwiększonym przewodnictwem ciepła przez zbyt cienkie przegrody oraz zmniejszy ryzyko psucia się mrożonych produktów.

tabela

W przypadku nowych mrożni już na etapie projektowym warto starannie przeanalizować rodzaj zastosowanej izolacji. Wybór natryskowej pianki poliuretanowej, już na starcie eliminuje ryzyko rozszczelnień na łączeniach oraz związanych z tym faktem problemów.

Natryskowa pianka poliuretanowa ma zastosowanie w przypadku adoptowania istniejących pomieszczeń na cele mroźnicze. Technologia natryskowej aplikacji pianki poliuretanowej, ułatwia skuteczną adaptacje na mroźnię wszelkich pomieszczeń.  Odpowiednia izolacja pianką poliuretanową magazynu, wiaty, itp. pozwala na szybką adaptację tego typu pomieszczeń na potrzeby mroźnicze, przy minimalnej ingerencji w dotychczasową konstrukcję.Wysoka wytrzymałość pianki poliuretanowej na ciężkie warunki środowiskowe, umożliwia wykonanie szczelnej i energooszczędnej mroźni na wiele lat.

Pianka poliuretanowa, izolacja termiczna posiadająca wysoką odporność na związki chemiczne, gazy, niską temperaturę oraz wilgoć.

Niezmienność wymiarów pianki poliuretanowej, gwarantuje zachowanie szczelności przez cały okres eksploatacji obiektu chłodniczego.

Niezmienność parametrów, niezależnie od panującego agresywnego środowiska otaczającego, wysoki opór dyfuzyjny, bez łączeniowa struktura, stawia natryskową piankę zamknięto-komórkową na pierwszym miejscu wśród izolacji termicznych.

Możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi, ułatwia prace oraz utrzymanie czystości i higieny.

Możliwość kontrolowania stanu technicznego tej izolacji, podczas codziennej obsługi obiektu, daje pewność jej skuteczności.


Służymy bezpłatną konsultacją i pomocą techniczną:  tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy

Natryskowa pianka poliuretanowa to tworzywo bezpieczne. Spieniony poliuretan to związek obojętny fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce, posiadają aprobatę techniczną oraz atest higieniczny.
Pianka poliuretanowa PUR Efektywne:

- ocieplenie (ocieplenia)
- ocieplanie (ocieplania)
- docieplenie (docieplenia)
- docieplanie (docieplania)
- izolacje (izolacja)
- izolowanie (izolowania)
- termoizolacje (termoizolacja)
- termorenowacje (termorenowacja)
- termomodernizacje (termomodernizacja)
 
- termiczne (termiczna)
- przeciwwilgociowe (przeciwwilgociowa)
- przeciwskropleniowe (przeciwskropleniowa)
- natryskowe (natryskowa)
- przemysłowe (przemysłowa)
- poziome (pozioma)
- pionowe (pionowa)

pianką, pianą poliuretanową PUR

obiektu rolniczego, inwentarskiego:
 
- przechowalni
- dojrzewalni
- pieczarkarni
- kurnika
- obory
- chlewni
- stajni
- ubojni
- chłodni
- mroźni
- dachu płaskiego
- i innych...

Źródło: Internet, opracowanie własne.
Pianka poliuretanowa Natrysk pianki Natrysk pianki poliuretanowej

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy  | www.eko-pur.pl