Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Izolacja natryskowa

Izolacja natryskowaIzolacje poliuretanowe, wykonywane metodą hydrodynamicznego natrysku, zyskują coraz większą popularność, taki stan rzeczy nie bierze się z przypadku.
Gdy zastanowimy się  dokładniej nad fenomenem rosnącej popularności, dochodzimy do wniosku, że największą zaletą tej technologii jest bez łączeniowy sposób aplikacji, pozwalający uzyskać jednorodną powłokę. Dzięki temu faktowi w jednej chwili pozbywamy się szeregu wad występujących w technologiach tradycyjnych, np. z zastosowaniem wełny mineralnej. Bardzo dobre parametry cieplne poliuretanu zamknięto komorowego o współczynniku przewodzenia ciepła (lambda) 0,022W/mK, umożliwiają zmniejszenie grubości izolatora o połowę przy zachowaniu współczynnika przenikania ciepła U(K) na tym samym poziomie. Niektórzy uważają, że poliuretan zastępuje cieńszą warstwę wełny zwracając uwagę tylko na sam współczynnik przewodzenia ciepła materiałów. Ponieważ izolatory te diametralnie się od siebie różnią strukturą wewnętrzną oraz sposobem aplikacji, należy uwzględniać w przypadku obliczeń parametrów cieplnych dokonywanych na wełnie mineralnej, współczynnik strat na połączeniach, który może sięgać 30% i Izolacja natryskowawięcej, zależnie od dokładności, docięcia, spasowania kawałków i gęstości wełny oraz faktu obecności powietrza wentylującego ten materiał jak i kondensatu na włóknach, znacznie obniżających efektywność termoizolacyjną wełny.
Nie bez znaczenia jest fakt wysokiego oporu dyfuzyjnego stawianego przez poliuretan o strukturze komórek zamkniętych, blokując przenikanie pary wodnej w głąb izolacji, pozbywamy się kondensatu, który znacznie zmniejsza parametry cieplne izolacji włóknistych. Wyższa gęstość poliuretanu zamknięto komorowego, zawierająca się w przedziale między 30 a 60 kg/m3 w porównaniu z systemami otwarto komorowymi, odznacza się większą trwałością w czasie oraz zupełnie inną strukturą wewnętrzną materiału o której będzie mowa w dalszej części artykułu. Trwałość zależy od gęstości i nie są to tylko puste słowa, ta zasada ma zastosowanie w przypadku wełen i nie jest tajemnicą, że materiał ten czym większą gęstość posiada tym dłużej wytrzymuje. Zasada ta również obecna jest w całym naszym życiu, dlatego nikt nie podważy faktu, że produkty nazywane porządnymi, solidniej wykonanymi są te na które zużyto więcej materiałów.Izolacja natryskowa
Jedną z ważniejszych wad wspominanych wcześniej, występujących przy montażu izolacji włóknistych są łączenia, powodujące szereg problemów takich jak przedmuchy, objawiające się znacznymi stratami ciepła, mostkami termicznymi zwiększającymi emisję ciepła na zewnątrz przegrody.
Pianka poliuretanowa posiada niezwykle wysoką szczelność, odzwierciedlającą się w jej doskonałych parametrach termicznych, tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek przedmuchach czy występowaniu prądów konwekcyjnych przez przegrodę. Niestety tego samego nie da się powiedzieć o izolatorach włóknistych. Wadą rozwiązań opartych na wełnie jest sama struktura izolatora. Włóknista, podatna na przedmuchy wiatru, dostającego się przez wloty i wyloty systemu wentylacji dachu. Wysoki poziom prądów konwekcyjnych występujący w tego typu strukturze nie wpływa pozytywnie na parametry izolatora, dlatego określane przez producenta parametry współczynnika przewodzenia ciepła w Izolacja natryskowapraktyce z powodu wielu czynników są dalekie od rzeczywistości.
Poliuretan aplikowany natryskowo, skleja się z powierzchnią, dając pewność, że nigdy nie przydarzy się sytuacja, dość często występująca w przypadku materiałów włóknistych a chodzi tutaj o obwieszanie i osiadanie.  Sztywność - spoistość materiałów włóknistych a głównie chodzi tutaj o wełnę rolowaną jest "piętą achillesową" tej technologii. Niska sztywność tego materiału umieszczonego np. między krokwiami na poddaszu, przyczynia się do jego obwisania i osiadania. Zjawiska te, nasilają się wraz ze zwiększeniem ilości kondensatu na włóknach, który jak wiadomo jest obecny w okresie od początku jesieni, aż do końca wiosny. Fakt ten jest niezwykle istotny i zmusza do większej refleksji nad problemem, obwisanie izolacji prowadzi do odsuwania się krawędzi izolatora od krokwi i tworzenia szczelin powietrznych. Jak nie trudno się domyśleć, przerwy te są miejscem, gdzie dochodzi do przedmuchów powietrza mających ogromny wpływ na termikę przegrody.
Izolacja natryskowaPianki poliuretanowe otwarto komórkowe a właściwie ich struktura, umożliwia swobodną dyfuzję pary wodnej z wnętrza pomieszczeń przez ten izolator, podobnie jak ma miejsce w przypadku wełen. Dlatego w przypadku zastosowania tego materiału, niezbędna jest przestrzeń wentylacyjna, którą wykonuje się tak jak w przypadku wełny mineralnej. Wymaga zamontowania membrany z pozostawieniem szczeliny, umożliwiającej usuwanie przenikającej pary wodnej oraz zgromadzonych skroplin wody.  Pianka poliuretanowa otwarto komorowa, posiada podobne właściwości termiczne do wełny mineralnej czy styropianu, jednak z tą różnicą, że w gotowym ociepleniu z pianki otwarto komórkowej nie występują łączenia oraz materiał ten trwale przykleja się do podłoża, uniemożliwiając powstawanie mostków termicznych. Dlatego, zapewnia lepszą ochronę termiczną niż tradycyjne materiały termoizolacyjne.

Wszechstronność poliuretanu jest bardzo wysoka sprawiając, że doskonale nadaje się do wykonania Izolacja natryskowaizolacji przeciwskropleniowych budynków przemysłowych i rolniczych każdego rodzaju, izolacji termicznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i rolniczym oraz hydro i termo izolacji dachów płaskich. Pianka poliuretanowa jest skuteczna niezależnie od kształtu i konstrukcji izolowanego obiektu. Jest odporna na środowisko chemiczne, kwasy i zasady, spaliny przemysłowe oraz węglowodory alifatyczne. Dzięki wysokiej twardości jest odporna na insekty i gryzonie, które niejednokrotnie w przypadku tradycyjnych materiałów izolacyjnych, powodują ogromne szkody i zniszczenia, niwecząc poniesione nakłady.

Hydrodynamicznym natryskiem w krótkim czasie, można uzyskać efektywną i skuteczną izolację wszelkich obiektów, bez względu na kształt i konstrukcję.

Niezwykła szybkość aplikacji pianki poliuretanowej, sięgająca do 1000 mkw. dziennie, pozwala na wysoką wydajność prac izolacyjnych w porównaniu z innymi systemami, umożliwiając szybsze ich zakończenie i rozpoczęcie korzystania z obiektu.
Bardzo wysoka szczelność powłoki poliuretanowej, ułatwia konstruowanie budynków w których wymagane jest zachowanie kontrolowanej atmosfery.
Masz pytania związane z technologią? Chętnie na nie odpowiemy, zadzwoń i dowiedz się więcej na temat tego użytecznego systemu izolowania.


Pianka poliuretanowa - aplikowana natryskowo.

Zastosowanie pianki poliuretanowej sięga od izolacji przeciwskropleniowo-termicznych hal przemysłowych i obiektów rolniczych - inwentarskich, poprzez termo i hydro izolacje dachów płaskich i izolacje termiczne poddaszy. Szybkość aplikacji pianki poliuretanowej, pozwala na zwiększenie wydajności prac izolacyjnych w porównaniu z innymi systemami. Przyspieszenie prac jest niezwykle ważne w gałęzi przemysłu, gdzie każdy dzień przestoju spowodowany pracami termomodernizacyjnymi naraża przedsiębiorstwo na straty finansowe.

czytaj więcej: Pianka poliuretanowa


Komory przechowalniczo - chłodnicze.

Technologia natryskowej aplikacji pianki poliuretanowej, ułatwia skuteczną adaptacje na przechowalnię - chłodnię wszelkich pomieszczeń.  Odpowiednia izolacja pianką poliuretanową stodoły, magazynu, wiaty, itp. pozwala na szybką adaptację tego typu pomieszczeń na potrzeby przechowalniczo - chłodnicze, przy minimalnej ingerencji w dotychczasową konstrukcję.

czytaj więcej: Izolacja chłodni


Budynki przeznaczone do hodowli drobiu - kurniki.

Szczelność powłoki poliuretanowej, Przegrody zaizolowane pianką poliuretanową ułatwiają kontrolę warunków środowiskowych wewnątrz kurnika bez ryzyka niekontrolowanego napływu czy odpływu powietrza, powodującego niekorzystne dla zwierząt skoki wilgotności oraz temperatury.

czytaj więcej: Izolacja kurnika


Dachy płaskie.

Poprzez wyeliminowanie niektórych elementów, występujących w systemach tradycyjnych, pianka poliuretanowa znacznie uproszcza konstruowanie szczelnych dachów płaskich.  Sama pianka poliuretanowa naniesiona technologią natrysku hydrodynamicznego, stanowi skuteczną termo i hydro izolację, pozbawioną łączeń. Jest to niezwykle istotne w przypadku dachów płaskich, gdzie spadki są niewielkie a wolno spływająca woda, ma tendencję do penetracji szczelin i wnikania do wnętrza izolacji tradycyjnych.

czytaj więcej: Izolacja dachu
 

Poddasza, adaptacje strychów na cele mieszkalne.

Błędy popełnione przy adaptacji strychu na cele mieszkalne a dotyczy to głównie izolacji termicznej, objawiają się "zimnym poddaszem" - są trudne do usunięcia. Wymagają demontażu zabudowy kartonowo-gipsowej i ponownego wykonania izolacji termicznej, co wiąże się ze sporymi kosztami. Dlatego już zawczasu należy przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu ich eliminacji poprzez zastosowanie solidnej technologii izolacyjnej opartej na natryskowej piance poliuretanowej.

czytaj więcej: Adaptacja poddasza


Izolacje przeciwskropleniowe i termiczne hal stalowych przemysłowych.

Natryskowy system poliuretanowy, umożliwia wykonanie skutecznej izolacji przeciwskropleniowej dachu hali stalowej czy innych jej elementów. Już kilku centymetrowy natrysk, blokuje niekorzystny efekt roszenia na blasze, utrudniający magazynowanie delikatnych produktów.
Skomplikowana konstrukcja hal przemysłowych, utrudnia wykonanie sprawnego ocieplenia. Termiczna izolacja w niezwykle krótkim czasie wykonania z doskonałymi właściwościami termicznymi jest osiągalna wyłącznie z zastosowaniem natryskowej pianki poliuretanowej. Ważną cechą poliuretanu jest wysoka odporność na wymagające środowisko panujące w przypadku niektórych rodzajów produkcji przemysłowej.

czytaj więcej: Izolacja hali
czytaj więcej: Izolacja przeciwskropleniowa hali

Natryskowa pianka poliuretanowa to tworzywo bezpieczne. Spieniony poliuretan jest związkiem obojętnym fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce, posiadają wszystkie wymagane atesty.

 

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy  | www.eko-pur.pl