Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Infiltracja powietrza

Infiltracja powietrza – przypadkowe, samoistne, niekontrolowane wietrzenie pomieszczenia, zachodzące w wyniku zjawiska przenikania powietrza do pomieszczenia przez: porowate elementy budowlane, nieszczelności osadzenia okien i drzwi lub ich wadliwą konstrukcję, pęknięcia elementów budynku lub nieszczelności w ich połączeniach, nieszczelności izolacji termicznych i innych.

Warunkiem takiej wymiany powietrza jest różnica między, ciśnieniem powietrza w pomieszczeniu a ciśnieniem na zewnątrz budynku. Różnica ciśnień może być spowodowana różnicą temperatury lub skutkiem dynamicznego działania wiatru na przegrody zewnętrzne, powodując nadciśnienie. Jeżeli temperatura wewnątrz pomieszczenia jest wyższa od temperatury zewnętrznej, co następuje w ogrzewanych pomieszczeniach w okresie zimowym, to wskutek różnicy ciężarów właściwych (gęstości powietrza) ciepłego i zimnego, powstają różnice ciśnień spowodowane ruchem powietrza (konwekcją).

Wszystkie przegrody budowlane mniej lub bardziej przepuszczają powietrze. Uzależnione jest to od struktury i gęstości materiału oraz od wielkości ukrytych wad w postaci pęknięć czy otworów.

Największą rolę w budynkach infiltracja odgrywa w zimie, wtedy wynikiem jej działania są straty ciepła.
W lecie szczególnego znaczenia nabiera infiltracja dachu, która przekłada się na przegrzewanie pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu. Spowodowana jest wadami konstrukcyjnymi dachu, nie dostateczną wiatro izolacją czy izolacją termiczną.

Infiltracja ma duże znaczenie w przypadku poddaszy izolowanych materiałami włóknistymi czy o otwartej, przewiewnej strukturze. Tam, bowiem zjawisko to wykorzystywane jest do osuszania i odprowadzania wilgoci z płaci dachowej, co generuje straty ciepła.

Niekontrolowany napływ powietrza do pomieszczenia przy nieszczelności przegród budowlanych nazywamy infiltracją a jego odpływ, eksfiltracją.

Eksfiltracja - zjawisko odwrotne do infiltracji, powietrze wypływa z pomieszczenia przez nieszczelności w budynku.

Materiałem blokującym zjawisko infiltracji powietrza jest pianka poliuretanowa. Doskonale sprawdza się przy izolacji budynków pasywnych w przypadku których, niski poziom infiltracji przez przegrody jest wymagany.
 
Źródło: Internet, opracowanie własne.