Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Ocieplenie chlewni

trzoda chlewna w chlewniOdpowiednia temperatura, wilgotność powietrza oraz jego wymiana, to istotne czynniki wpływające na wydajność hodowli trzody chlewnej. Przy niewłaściwych warunkach środowiskowych, szybko rozwijają się bakterie chorobotwórcze, grzyby, pleśnie, wpływające niekorzystnie na kondycję zwierząt. Odpowiednia wilgotność ściśle związana z wysokością temperatury oraz wymianą powietrza ma znaczący wpływ na dobrostan zwierząt. Zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych, takich jak pianka poliuretanowa w chlewni, pomaga w utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu, środowiska chowu zwierząt, jak również eliminuje wiele czynników narażających zwierzęta na choroby, powodujące straty finansowe.
Wysoka wilgotność spowodowana specyfiką hodowli zwierząt, jest źródłem wielu problemów.

Wpływ poziomu wilgotności powietrza na zwierzęta, jest ściśle związany z temperaturą panującą w pomieszczeniu. Wysoka wilgotność i temperatura, może prowadzić do przegrzewania organizmów zwierząt. Z powodu, wysokiej wilgotności i niskiej temperatury, może dochodzić do nadmiernego wychłodzenia organizmów. Przegrzanie oraz nadmierne wychłodzenie organizmów zwierząt, mają istotny wpływ na zdrowotność stada i wydajność produkcji zwierzęcej.
Wysoka wilgotność w pomieszczeniach hodowlanych, sięgająca 85% ma destrukcyjny wpływ na izolacje włókniste. Dlatego najefektywniejszym jest zastosowanie pianki poliuretanowej. Izolacja ta wykazuje wysoką odporność na wilgoć i wodę oraz ciężkie warunki środowiskowe panujące w obiektach inwentarskich.

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna, eliminuje ryzyko powstawania skropleń na elementach chlewni, co może prowadzić do powstawania grzybów, pleśni oraz szkodliwych drobnoustrojów chorobotwórczych. Grzyby naścienne i pleśnie, penetrując w głąb powierzchni na której się znajdują, powodują powolną degradację ścian, sufitów, elementów drewnianych, doprowadzając do licznych uszkodzeń. Powodują również, wydzielanie szkodliwych substancji chemicznych, działających toksycznie na organizmy zwierząt.

Konieczność wentylowania pomieszczeń hodowlanych, powodowana obecnością szkodliwych gazów takich jak dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, czy koniecznością regulowania wilgotności powoduje straty ciepła. Izolacja z pianki poliuretanowej pozwala na zredukowanie kosztów wytworzenia ciepła oraz usprawnia działanie wentylacji, eliminując ryzyko powstawania przedmuchów przez izolację. Dodatkowo dzięki szczelności pianki poliuretanowej poprawia się ochrona zwierząt przed pasożytami, bakteriami chorobotwórczymi czy włoskowcami, dostającymi się z zewnątrz do wenętrza chlewni, poprzez odcięcie nieszczelności.

Wysoka temperatura otoczenia, ma ujemny wpływ na odporność trzody chlewnej, ponieważ doprowadza do przegrzewania organizmów (zwłaszcza tuczników), co ułatwia rozwój chorób. Zastosowanie zamknięto komórkowej pianki poliuretanowej do izolacji dachów, eliminuje ryzyko zasysania z poddasza powietrza gorącego w lecie, eliminując ryzyko nadmiernego przegrzewania pomieszczeń oraz zimnego w zimie powodującego nadmierne wychładzanie.

Szybka reakcja zmian temperatury wewnątrz budynku na skoki temperatury zewnętrznej, świadczy o niedostatecznym ociepleniu przegród. Niska temperatura zewnętrznych przegród budowlanych (dach, ściany, okna) w połączeniu z rosnącą wilgotnością wewnątrz, powoduje skraplanie na nich pary wodnej. Aby uniknąć skutków tego niekorzystnego zjawiska, należy przeprowadzić skuteczną termorenowację budynku inwentarskiego, poprzez odpowiednie ocieplenie wszystkich przegród budowlanych.

Zastosowanie natryskowej izolacji z pianki poliuretanowej ułatwia konstruowanie szczelnych i ekonomicznych budynków inwentarskich.

Szczelność pianki, umożliwia pełną kontrolę warunków środowiskowych, bez ryzyka niekontrolowanego napływu i odpływu powietrza, powodującego niekorzystne dla zwierząt skoki wilgotności oraz temperatury.

Szczelność pianki, eliminuje również ryzyko zasysania z poddasza powietrza gorącego w lecie oraz zimnego w zimie, co może prowadzić do niekontrolowanych wahań wilgotności i temperatury.

Pianka poliuretanowa, posiada odporność na chemiczne środki odkażająco czyszczące, oraz na działanie dwutlenku węgla (CO2), amoniaku (NH2), siarkowodoru (H2S), metanu (CH4) czy kwasów.

Możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi, ułatwia prace oraz utrzymanie czystości i higieny.

Niezmienność parametrów izolacyjnych, niezależnie od panującego agresywnego środowiska otaczającego, stawia piankę na pierwszym miejscu wśród izolacji termicznych.

Możliwość kontrolowania stanu technicznego, tego izolatora podczas codziennej obsługi obiektu powoduje, że mamy pewność jego skuteczności.

W przypadku nowych obiektów inwentarskich już na etapie projektowym warto starannie przemyśleć rodzaj zastosowanej izolacji. Wybór pianki poliuretanowej, ułatwia konstruowanie sprawnych systemów wentylacji nawiewno wywiewnej, pozwalającej na bezproblemowe utrzymanie odpowiedniego środowiska chowu zwierząt. Obniża koszty utrzymania hodowli, poprzez redukcję nakładów na ogrzewanie obiektu, oraz daje nam wszystkie wyżej wymienione możliwości, ułatwiające utrzymanie chowu, dając większe zyski dla inwestora.

W przypadku użytkowanych budynków inwentarskich, niespełniających warunków i wymagań produkcji zwierzęcej, w których występują wady w postaci:

- niedostatecznej lub wadliwej izolacji, powodującej wykroplenia na przegrodach zewnętrznych,
- nieodpowiedniej szczelności obiektu, powodującej niewłaściwe funkcjonowanie wentylacji,

prowadzą do zawilgocenia przegród obiektu, generując duże straty ciepła a w konsekwencji zwiększone zużycie kosztownej energii.

W przypadku budynków zbudowanych z zastosowaniem płyty eternitowej, mogą pojawić się utrudnienia w sprzedaży produktów spowodowane obecnością azbestu. Natrysk pianki poliuretanowej skutecznie eliminuje problem pylenia do wewnątrz budynku.

W przypadku obiektów inwentarskich posiadających izolację, wykonaną z materiałów tradycyjnych, bardzo często po wykonaniu natrysku z pianki poliuretanowej, dzięki odcięciu od wilgotnego środowiska wnętrza budynku, dochodzi do osuszenia oraz częściowego odzyskania właściwości termicznych istniejącej izolacji.

Natryskowa pianka poliuretanowa to tworzywo bezpieczne. Spieniony poliuretan to związek obojętny fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce, posiadają aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny.
Pianka poliuretanowa PUR Efektywne:

- ocieplenie (ocieplenia)
- ocieplanie (ocieplania)
- docieplenie (docieplenia)
- docieplanie (docieplania)
- izolacje (izolacja)
- izolowanie (izolowania)
- termoizolacje (termoizolacja)
- termorenowacje (termorenowacja)
- termomodernizacje (termomodernizacja)
 
- termiczne (termiczna)
- przeciwwilgociowe (przeciwwilgociowa)
- przeciwskropleniowe (przeciwskropleniowa)
- natryskowe (natryskowa)
- przemysłowe (przemysłowa)
- poziome (pozioma)
- pionowe (pionowa)

pianką, pianą poliuretanową PUR

obiektu rolniczego, inwentarskiego, budynku gospodarczego:
 
- przechowalni
- dojrzewalni
- pieczarkarni
- kurnika
- obory
- chlewni
- stajni
- ubojni
- chłodni
- dachu płaskiego
- i innych...
Pianka poliuretanowa PUR
 
chlewnia i trzoda chlewna
 
Natrysk pianki

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy