Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Adhezja

Galeria filmów - YouTube
Pasek
Galeria zdjęć z realizacji
Adhezja – łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych (np. materiałów).
Adhezja występuje m.in. przy klejeniu (kleje adhezyjne) i malowaniu, stosowaniu kartek, taśm przylepnych (folia adhezyjna), natrysku pianki poliuretanowej na powierzchnię materiału.

Miarą adhezji jest praca przypadająca na jednostkę powierzchni, którą należy wykonać aby rozłączyć stykające się ciała.

Adhezja wynika z oddziaływań międzycząsteczkowych stykających się substancji. Granicznym przypadkiem odróżniającym adhezję od reakcji chemicznej jest powstanie w łączonej warstwie nietrwałych wiązań chemicznych.

Adhezja pianki poliuretanowejGranica między adhezją i zjawiskami powierzchniowymi zachodzącymi pod wpływem tworzenia się wiązań chemicznych jest bardzo płynna. Np. trudno jest jednoznacznie rozróżnić "czystą adhezję" od adhezji na skutek tworzenia się słabych wiązań wodorowych, które są jednocześnie rodzajem wiązań chemicznych i oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. W praktycznych badaniach inżynieryjnych (np. skuteczności działania klejów), przez adhezję rozumie się siłę połączenia dwóch warstw klejonego materiału bez wnikania w naturę oddziaływań powodujących powstanie trwałej spoiny.
Z makroskopowego punktu widzenia czystą adhezję opisuje się jako odwracalny termodynamiczny proces zachodzący w warstwie łączących się materiałów wynikający z różnicy napięć powierzchniowych na styku substancji.

Pianka poliuretanowa natryskowa, wykazuje bardzo wysoki poziom adhezji do materiałów budowlanych takich jak beton, drewno, płyta wiórowa OSB, blacha, papa, eternit, płyta gipsowo kartonowa i inne.

Źródło: Opracowanie własne, Wikipedia.

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy  | www.eko-pur.pl