Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

    Adaptacja poddasza, strychu nieużytkowego.

W ostatnim czasie, bardzo popularnym rozwiązaniem problemów mieszkaniowych, stało się adoptowanie nieużytkowych poddaszy - strychów w istniejących budynkach na cele mieszkalne. Również właściciele domów jednorodzinnych w których istnieje poddasze nieużytkowe, decydują się na jego adaptację w celu powiększenia powierzchni użytkowej w swoim domu. Gdy zdecydujemy się na taki krok, dość często okazuje się, że wysokość pomieszczeń mieszkalnych może być nie zadowalająca a zwłaszcza, gdy zechcemy wykonać solidną izolację, metodami tradycyjnymi z użyciem wełny mineralnej. Grubość izolatora zapewniająca energooszczędne parametry, zawiera się w granicach, 30 do 40cm, dlatego przy niskich pomieszczeniach cenne stają się każde zaoszczędzone centymetry. Z pomocą w rozwiązaniu powyższego problemu idzie zastosowanie natryskowej pianki poliuretanowej o strukturze komórek zamkniętych. Wysokie parametry tego izolatora, pozwalają na zmniejszenie grubości warstwy izolacyjnej o połowę przy zachowaniu parametru współczynnika przenikania ciepła na tym samym poziomie. Dodatkowo zyskujemy odporność na ciężkie Adaptacja poddaszawarunki wilgotnościowe. W przypadku adaptacji poddaszy, bardzo często występują problemy z kondensacją pary wodnej w izolacjach tradycyjnych opartych na wełnie. Pianka jest izolacją szczelną, dlatego silny wiatr nie będzie wpływać na parametry termiczne. Wysoka odporność na działanie wody, pozwala być spokojnym w przypadku przeciekającego dachu, pianka nie nasiąka wodą.

Trzeba pamiętać, że pomieszczenia na poddaszu znajdują się bezpośrednio pod pokryciem dachu, dlatego zastosowanie odpowiedniego izolatora oraz jego grubość, będzie wpływać na temperaturę na poddaszu oraz na niezbędną ilość ciepła do wytworzenia. Słaba izolacja lub jej kiepska jakość może spowodować, że na poddaszu nie będzie dało się mieszkać. Objawem licznych wad jest nadmierne nagrzewanie się poddasza w okresie zwiększonych upałów w lecie lub wychładzanie w okresie zimowym. Chłód  panujący na poddaszu, możemy próbować zmniejszyć przez zwiększone ogrzewanie pomieszczeń ale straty energii i koszty na nią poniesione będą ogromne.

Ponieważ, koszty ogrzewania budynków mieszkalnych są wysokie, wskazana jest szczególna dbałość o jakość wykonania oraz zastosowanie możliwie najlepszych materiałów izolacyjnych. Dzięki takiemu postępowaniu możemy liczyć na maksymalne oszczędności energii.

Błędy popełnione przy adaptacji strychu na cele mieszkalne a dotyczy to głównie izolacji termicznej, objawiają się "zimnymAdaptacja poddasza poddaszem" - są trudne do usunięcia. Wymagają demontażu zabudowy kartonowo-gipsowej i ponownego wykonania izolacji termicznej. Wiąże się to ze sporymi kosztami, dlatego już zawczasu należy przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu ich eliminacji.
W praktyce, wykonanie energooszczędnego ocieplenia na strychu przy użyciu materiałów tradycyjnych takich jak wełna czy styropian, wbrew pozorom nie jest łatwym zadaniem. Poddasza to miejsca szczególnie narażone na niewłaściwe wykonanie izolacji termicznej. Największych problemów dostarcza docinanie i odpowiednie spasowanie kawałków, które przekłada się na późniejszą efektywność termiczną izolacji poddasza. Unoszące się drobinki  materiału, negatywnie wpływają na komfort pracy powodując, że staje się ona o wiele trudniejsza. Zwiększony dyskomfort, zmusza do pospiesznego układania materiału, co zwykle prowadzi do pojawiania się licznych błędów.
Adaptacja strychuSkomplikowane konstrukcyjnie dachy, przepełnione wykuszami, lukarnami czy oknami połaciowymi, posiadają ogromną ilość połączeń konstrukcyjnych. Są to miejsca bardzo trudne do izolowania ze względu na brak odpowiednio dużej przestrzeni na wymaganą ilość ocieplenia. Połączenie dachu ze ścianką kolankową to miejsce, gdzie szczególnie często popełniane są błędy wykonawcze, objawiające się przemarzaniem i roszeniem powierzchni ścian. Podmurowanie ścian kolankowych oraz szczytowych aż do samego pokrycia dachowego, uniemożliwia zainstalowanie izolacji termicznej. Zakłóca to ciągłość izolacji elewacji z izolatorem poddasza. W efekcie dochodzi do przemarzania od strony połaci dachu po murze do wnętrza budynku.
Prawidłowe wykonanie termoizolacji, ciągłość, staranność oraz jakość użytych materiałów ma ogromne znaczenie i wpływ na efektywność termiczną ocieplenia w czasie.

W przypadku wadliwego wykonania ocieplenia straty z tytułu energii grzewczej mogą sięgać aż do 40%.

Jeśli przyszłemu lokatorowi zależy na poddaszu ciepłym w zimie i przyjemnie chłodnym w lecie przy niskich nakładach na energię, trzeba zastosować energooszczędny materiał termoizolacyjny, szczelny o niskim poziomie "infiltracji" i wysokim oporze dyfuzyjnym. Pianka poliuretanowa spełnia te wymagania oraz daje pewność trzymania parametrów przez dziesięciolecia. Dzięki sztywnej strukturze oraz wysokiej adhezji - przyczepności do podłoża nie ulega pyleniu, osuwaniu czy obwieszaniu. Pianka nie zmienia gabarytów w czasie, nie kurczy się, nie ulega procesowi utleniania, więc „nie znika”. Ponieważ pianka jest szczelnym izolatorem o bardzo niskim współczynniku "infiltracji",  dlatego całkowicie eliminuje możliwość Adaptacja poddaszaprzedmuchów przy silnym wietrze.

Przenikające powietrze w przypadku tradycyjnych rozwiązań materiałowych opartych na wełnie, powoduje znaczne straty ciepła w budynku. Przedmuchujące powietrze wnika w głąb izolacji termicznej docierając do zabudowy g-k.

Często bagatelizowane zjawisko "infiltracji" ma bardzo duży wpływ na izolacyjność termiczną materiałów włóknistych.

Wentylowanie połaci dachu oraz wełny które jest koniecznością, prowadzi do generowania strat ciepła. Cyrkulujące powietrze od okapu aż do kalenicy dachu nie tylko odprowadza wilgoć zgromadzoną w wełnie ale powoduje również "wysysanie" ciepła z izolacji.

Pianka stawia wysoki opór dla pary wodnej, eliminując ryzyko jej nadmiernego wnikania i wykraplania wody wewnątrz izolatora, co mogłoby prowadzić do zawilgacania oraz pogarszania właściwości termicznych materiału.

Efektywność izolacyjna materiałów włóknistych, uzależniona jest od wilgotności panującej w przegrodzie i jest ona tym gorsza im wyższa jest wilgotność. Wspomniane wcześniej wentylowanie wełny jest koniecznością, ponieważ szczelne zamknięcie tego izolatora, prowadzi do gromadzenia się wody na włóknach. Powoduje to znaczne osłabienie parametrów termicznych oraz zawilgacania więźby dachowej.

Natrysk pianki poliuretanowejPodsumowując, zamknięto-komórkowa pianka poliuretanowa to nowoczesna, godna polecenia izolacja termiczna, będąca lepszą alternatywą dla rozwiązań tradycyjnych, dzięki wewnętrznej budowie, eliminuje wiele niekorzystnych zjawisk, wpływających na efektywność termiczną. To materiał hydro i termo –izolacyjny przyszłości. Doskonale nadaje się do wykonywania efektywnych izolacji w budynkach mieszkalnych. Posiada doskonałe parametry termoizolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła lambda w przedziale 0,018-0,024 λ [W/(m*K)]. Dodatkowy brak pylenia materiału, korzystnie wpływa na klimat panujący wewnątrz budynku, który jak wiadomo bezpośrednio przekłada się na zdrowie lokatorów.

Dlatego budując nowy budynek, warto już na etapie projektowym, podjąć decyzję o zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań. Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości kosztownych termomodernizacji.

Koszt wykonania izolacji na etapie budynku nowobudowanego jest o wiele niższy w porównaniu z kosztami termomodernizacji budynku istniejącego.

pianka poliuretanowaDlatego warto rozważyć ze szczególną starannością, decyzje dotyczące termoizolacji w trosce o własne bezpieczeństwo finansowe i środowisko naturalne. Ciągle rosnące koszty energii, zmuszają do inwestowania w coraz skuteczniejsze systemy izolowania termicznego. Inwestycja w termoizolację zwraca się w okresie krótszym niż 10 lat a stale rosnące ceny energii dodatkowo okres ten skracają, dając nam po okresie amortyzacji, stabilność energetyczną i częściowe uniezależnienie od jej dostawców poprzez zmniejszenie odbioru energii.

W przypadku pytań lub zainteresowania wykonaniem ocieplenia pianką poliuretanową, proszę pisać lub dzwonić, służymy radą i pomocą techniczną w zakresie doboru grubości powłoki, przygotowania powierzchni do izolacji oraz we wszelkich problemach dotyczących pianki poliuretanowej.


Natryskowa pianka poliuretanowa to tworzywo bezpieczne. Spieniony poliuretan to związek obojętny fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce, posiadają aprobatę techniczną oraz atest higieniczny.

Kontakt: tel. 510-775-497  |  e-mail: eko-pur@wp.pl  | formularz kontaktowy  | www.eko-pur.pl

adaptacja, poddasza, strychu, nieużytkowego